top of page
BRUKSANVISNING:
 • Krav til brukstemperatur er fra -30°C til 40°C. Fjern rusk og smuss fra gropen.

 

 • Det anbefales at hvis en grop har en dybde på mer enn 7 cm, at det fylles opp til ønsket høyde, ved hjelp av knust stein eller grus, og komprimere det, lag for lag.

 

 • Fyll forberedt grop med Smart Asfaltblanding lag for lag, ta hensyn til etterfølgende krymping av asfalten under driftsperioden. Den anbefalte høyden av et lag er ca. 5 cm + 1 til 1,5 cm.

 

 • Ekstra behandling av sideveggene som f.eks justering, skjæring eller, bearbeiding er ikke nødvendig.

 

 • Fyll hullet fra kantene inn mot midten.

 

 • Legg trykk på det reparerte området (bruk vibromaskin eller manuelt utstyr).

 

   Etter at operasjonene nevnt ovenfor er fullført, kan veien bli åpnet      for trafikk umiddelbart. Smart Asfalt herder umiddelbart!

 

 

 

 • Rask lokal reparasjon av alle typer asfaltdekker, som for eksempel: trafikkerte veier, innkjørsler i industrisoner og lagringsområder, reparasjon av veier som grenser til trikk og jernbane, veier og fortau i gårdsrom og i andre vanskelig tilgjengelige områder.

 

 • Raskt og økonomisk å bruke.

 

 • Dekking av ekspansjonsfuge.

 

 • Rask dekking av veiåpninger, drenering av vann på bruer, og utjevning av overflater.

 

 • Bygging av  skråninger.

 

 • Reparasjon og bygging av åpne grøfter for ulike tekniske formål.

 

 • Bygging av små områder, parkeringsplasser, ramper, platformer m.m.

 

   Materialet blir fast og motstandsdyktig i løpet av 3 dager, avhengig    av værforholdene og trafikk på veien.

BRUKSOMRÅDER:

1.

2.

3.

Fjern rusk og smuss fra gropen.

 

Det anbefales hvis en grop har en dybde på mer enn 7 cm, at det fylles opp til ønsket høyde med hjelp av knust stein eller grus, og komprimer det, før Smart Asfalten fylles i.

 

Legg trykk på det reparerte området (bruk vibromaskin eller manuelt utstyr).

 

Smart Asfalt herder umiddelbart! Materialet blir 100% motstands- dyktig i løpet av 3 dager, avhengig av værforholdene og trafikk på veien.

Fyll utarbeidet grop med Smart Asfalt-blandingen. Fyll hullet fra kantene og inn mot midten.

 

Den anbefalte tykkelsen av et lag er ca. 5 cm.

Pluss ca. 1,5 cm grunnet etterfølgende krymping av asfalten under driftsperioden.

 

bottom of page