top of page
SMART ASFALT AS, Haugesund
 

 

Smart Asfalt er et moderne og miljøvennlig materiale som er helt klar for bruk.

 

Den kjemiske sammensetningen til Smart Asfalt består av modifiserte polymer med flere plastiserende og frostsikre tilsetningsstoffer.

 

De spesielle tilsetningsstoffene som brukes i fremstillingen av Smart Asfalt, danner et spesielt beskyttende lag på asfalten som hindrer det i å herde under lagring av ferdigblandingen, men som nedbrytes ved kontakt med luft når Smart Asfalten legges, og utjevnes. Dette sikrer dermed god kvalitet av ferdig overflate.

 

 

 

 

 

 

Høst, vinter, vår og sommer, fra -30°C til +40°C 

POLYMER SMART ASFALT

SMART ASFALT AS, Haugesund
SMART ASFALT AS, Haugesund

Dette er et brukervennlig materiale som absolutt alle kan håndtere og legge, uten å trenge spesielle ferdigheter eller kompetanse. Et materiale som kan anvendes for reparasjon av fortau og veier i praktisk talt alle værforhold.

bottom of page