top of page
 

 

 • Använd Smart Asfalt i temperaturer mellan -30° C och +40° C.

 

 • Ta bort skräp och andra lösa föremål från hålet som du vill fylla.

 

 • Om ett hål är djupare än 7 cm rekommenderas det att först fylla upp till önskad höjd med hjälp av krossad sten eller grus och packa det lager för lager.

 

 • Ytterligare behandling av sidoväggarna i hålet/gropen såsom justering, skärning eller bearbetning är inte nödvändigt.

 

 • Fyll det preparerade hålet med Smart Asfalt skiktvis från kanterna och in mot mitten. Den rekommenderade höjden av ett skikt är ungefär 5 cm plus ca 1,5 cm för att kompensera för krympning under drifttiden.

 

 • Applicera tryck på det reparerade området och jämna ut (använd markvibrator, stamp el dyl. alternativt manuell utrustning).

 

Efter utförda åtgärder - släpp på trafiken. Smart Asfalt härdar omedelbart!

 

ANVISNINGAR:
 

 

 • Snabb reparation av alla typer av asfalt, såsom vägar, trottoarer, uppfarter och parkeringsytor. Lätt att applicera även på normalt svårtillgängliga ytor.

 

 • Snabb återtäckning av väg som öppnats upp för olika reparationer eller underhållsarbeten.

 

 • Reparation och byggnation av öppna diken för olika tekniska ändamål.

 

 • Bygging av  skråninger.

 

 • Konstruktion av exempelvis backar och mindre helasfalterade områden; parkeringsplatser, ramper, plattformar m.m.

 

 

Materialet blir fast og motstandsdyktig i løpet av 3 dager, avhengig av værforholdene og trafikk på veien.

TILLÄMPNINGAR:

Ta bort skräp och andra lösa föremål från hålet som du vill fylla.

 

Om ett hål är djupare än 7 cm rekommenderas det att först fylla upp till önskad höjd med hjälp av krossad sten eller grus och packa det lager för lager.

Applicera tryck på det reparerade området och jämna ut (använd markvibrator, stamp el

dyl. alternativt manuell utrustning).

Fyll det preparerade hålet med Smart Asfalt skiktvis från kanterna och in mot mitten.

Den rekommenderade höjden av ett skikt är ungefär 5 cm plus ca 1,5 cm för att kompensera för krympning under drifttiden.

3.

2.

1.

bottom of page